top of page
AX7A2179.jpg

BIN ÄR LIVSVIKTIGA FÖR VÅR ÖVERLEVNAD

Bin pollinerar en tredjedel av den mat vi äter idag - jorden runt. Därför är det otroligt viktigt att kämpa för en biologisk mångfald.

BESTÄLL KUPORNA

Alla priser är inklusive moms

HANDLA

SÅ FUNGERAR KUPAN

I tiotals miljoner år har bina valt att bygga sina bon i trädstammar. De naturliga processer som är livsviktiga för bisamhället är anpassade efter trädstammens form som på ett effektivt sätt har skyddat bina från yttre påfrestningar. Det tyder på att sjukdomar och kvalsterproblem i våra moderna, traditionella kupor är en direkt konsekvens av onaturlig bihållning.

Med rätt förutsättningar ges bina en bättre livsmiljö och större motståndskraft mot sjukdomar och skadliga kvalsterangrepp. Skärgårdskupan sätter binas hälsa i främsta rummet genom sin innovativa design vilken kombinerar inspiration från trädstammen med skattlådor vilket skapar möjlighet för både hälsosamma bin och honung till biodlaren.

I Skärgårdskupan finns en inbyggd, massiv trätrumma som isolerar och hjälper bina att behålla en jämn innetemperatur. Under vintern är honungsbina extra utsatta och i traditionella, oisolerade kupor tvingas de arbeta långt över sin kapacitet för att behålla värmen.

Skärgårdskupans innerväggar är räfflade för att stimulera tillverkningen av propolis, också det en viktig ingrediens för hälsosamma bin. I traditionella kupor är väggarna släta, och därför dåligt anpassade efter binas behov.

Inuti det vilda bisamhällets bo samlas mycket vatten. För att undvika jäsning fläktar bina vattnet ur honungen med sina vingar. Honungsvattnet, som innehåller antibiotiska ämnen, samlas då som vattenpärlor på de propolistäcka väggarna. Detta honungsvatten återanvänder bina som dricksvatten, vilket främjar deras hälsa avsevärt.

I fyrkantiga kupor med tunna väggar är fukt ett problem då mögel lätt bildas i hörnen. Det har traditionella kuptillverkare försökt lösa genom att ventilera kuporna. Detta går helt på tvärs mot binas naturliga boplatser där en nästintill sluten atmosfär med jämn temperatur och luftfuktighet inuti den runda trädstammen är det normala. Det här försöker vi återskapa i Skärgårdskupan.

I Skärgårdskupan är de två understa lådorna ämnade att stå året runt. Här går biodlaren inte in med bivaxtäckta ramar utan bina får själva bygga celler i önskad storlek. Om man som biodlare vill ha honung är det först när bina själva har fyllt sitt matförråd i de nedre lådorna, som man kan välja att skatta ur den översta lådan. På så vis kan biodlaren vara säker på att inte ta mer honung än bisamhället faktiskt kan avvara.

Lästips

  • Hannes Bonhoff, ”Superbiodling - En blogg om faktabaserad förändring av biodlingen”.

  • Thomas D. Seely, The lives of bees

  • Thomas D. Seely, ”Honeybee Democracy”, 2010.

  • Torben Schiffer, ”Beekeeping (R)evolution – a Species Protection Program” ur Natural Bee Husbandry, nr 12, 2019.

Beekeeping (R)evolution – a Species Protection Program av Torben Schiffer på Würzburg Universitet i Tyskland.

Länkar

Så fungerar kupan
Så fungerar kupan bild 1.jpg
Så fungerar kupan bild 2.jpg
Så fungerar kupan bild 4.jpg

VÅRT MÅL MED SKÄRGÅRDSKUPAN

Är att leverera marknadens bästa bikupor för alla som vill börja med naturlik bihållning. Att vara med och inspirera andra så som vi blivit inspirerade genom att i framtiden hålla kurser och föreläsningar. Vi vill vara med och sprida faktabaserad kunskap för att värna honungsbiets fortlevnad. Det gör vi här på vår hemsida, i vår verkstad samt i våra sociala kanaler.

Vårt mål med kupan bild 1.jpg
Vårt mål med kupan bild 2_edited.jpg
Bildserie 4 bild 3.jpeg
Vårt mål med kupan bild 4.jpg
Vårt mål med skärgårdskupan
Om skärgårdskupan

OM SKÄRGÅRDSKUPAN

Bin är livsviktiga för vår överlevnad. Faktum är att en tredjedel av den mat vi äter kommer från växter som pollineras av bin och humlor. I dag hotas honungsbina av bland annat sjukdomar och skadliga varroakvalster. 

Skärgårdskupan är en handgjord, etiskt framtagen bikupa i naturmaterial. Kupan efterliknar honungsbiets naturliga boplats, trädstammen i och med den inbyggda trätrumman men den är inbyggd i ett traditionellt lådformat. På så vis tillåter Skärgårdskupan utvinning av honung, samtidigt som den värnar honungsbiets fortlevnad och växternas pollinering.

Med Skärgårdskupan vill vi göra det enkelt för människor och honungsbin att samexistera på ett hållbart och respektfullt sätt. Skärgårdskupan är ny och experimentell, vi har tagit fram den för att vi tror att designen kan bidra till friskare honungsbin. Responsen har varit överväldigande och vi är så glada att så många delar vår filosofi. Tillsammans utvecklar vi Skärgårdskupan för honunsbiet och den biologiska mångfaldens skull. Ni som köper en Skärgårdskupa är med på denna otroligt spännande resa och vi är så glada att ni vill göra den med oss!

AX7A2179.jpg
AX7A2193.jpg
AX7A2219.jpg
skattlåda.jpg
Om oss på skärgårdskupan

OM OSS PÅ SKÄRGÅRDSKUPAN

Jag som tagit fram Skärgårdskupan heter Mira Nilsson och jag är utbildad trädgårdsmästare vid Gävle Högskola och har studerat småskalig virkesförädling på Biologiska yrkeshögskolan. Jag är utbildad biodlare och detta intresse växte när mina trädgårdskunder ville ha egna bin.

Under utvecklingen av Skärgårdskupan kom jag i kontakt med Hannes Bonhoff som inspirerat mig under hela processen. Hannes grundar sin förståelse av honungsbiet konsekvent på vetenskaplig fakta och driver bland annat populärvetenskapliga bloggen Superbiodling.

Hannes föreläser och sprider faktabaserad kunskap för att göra oss alla till ”superbiodlare”. Hanns tankar kring biodling väckte idén att ta den ”extrema” stockkupan och slå ihop det med den traditionella kupan. Ur det föddes Skärgårdskupan!
Tack Hannes

Jag driver Skärgårdskupan tillsammans med min man, Jonas Nilsson och min far, Pepe Nilsson. Vår verkstad, en gammal tvättstuga från 1800-talet ligger vackert beläget på Värmdö. Att döpa kupan till Skärgårdskupan kändes självklart!

För oss är honungsbina en näst intill magisk organism och med Skärgårdskupan hoppas vi kunna ge dem bättre livsvillkor.

Bildserie 3 bild 1.jpeg
gräs kupor yxa.jpg
trä 3.jpg
om SKÄRDSKUPAN ÄNG.jpg
närbild timjan bi.jpg
bottom of page